Jakovo Bunkos senelis Mendelis Rilas Plungėje garsėjo ligonių gydymu jiems užkalbėtu vandeniu. Tėvas Leibas po savanoriavimo Lietuvos Nepriklausomybės kovose, Plungėje buvo žinomas kaip šmaikštuolis, ekspromtu kuriantis eilėraščius, geras dainininkas. Sesuo Genė – Izraelyje žinoma poetė. Jos dukra Mena – įspūdingų pastelių kūrėja. Dukra Aida – muzikantė ir dailininkė. Jakovo sūnui Leonidui kliuvo menininko tėvo genų. Bet dar daugiau liko anūkams Dovydui ir Evelinai. Kelių giminės kartų atstovus vienija tai, jog visi buvo „bemoksliai“ – gimė ir augo nežinodami, jog viename anksčiau, kitame vėliau protėvių ir tėvų palikimas išsiverš ir privers kurti. Nors Evelina sako, kad bet kokia profesija yra kūryba, tik jų atstovus esame įpratę vadinti statybininkais, staliais, santechnikais, gėlininkais, žemdirbiais… Ji tik prieš stodama mokytis architektūros, pasiprašė dailininko parodyti, kaip piešti gipsinę galvą. Dabar Evelina Bunkaitė-Burinskienė žinoma architektė, interjero kūrėja. Kai idėjai įgyvendinti reikia paveikslų, taikydama prie aplinkos, kuria juos pati. Užsakovai patenkinti manydami, jog ji – ir profesionali dailininkė. Juolab kad jos projektuoto namo įkurtuvių svečiai ne sykį yra prašę savo kūrybos parduoti ir jiems. Bet Evelina neturi ką pasiūlyti. Bočeliu vadinto Jakovo Bunkos „Platelių Mozės“ likimo paskatinta „Mozės klajonių“ paroda – pirmoji, kurioje Evelina viešai rodo savo darbą. Jos Mozė turi kiekvienam žiūrovui savą, po šimtmečių samanomis tūnantį simbolį: nuo plaukimo kraitelėje upe iki Dešimties Dievo įsakymų, realios ir vidinės dykumos, žydų tautos likimo ir amžino tikėjimo, jog po jomis yra ir ateitis. Vėlgi kiekvienam sava. Ją pranašauja per samanas prasibrovusios kuklios gėlės. Jų forma ir spalvomis Evelina sako, jog ateities šviesa slepiasi ne už rėksmingų spalvų bei kalbų, sunkiai suvokiamų šokiruojančių poelgių, drastiškų staigių posūkių įkyriai peršamame kelyje į povą panašią vartotojišką visuomenę, o ten, kur iš po šimtamečių žmonijos istorijos samanų kalasi bandomi slėpti, bet kol kas dar prasibraunantys išminties daigai.