Chackelis Lemchenas gamtoje, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.
© Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

2016 metais Chackeliui Lemchenui ant buvusios Ukmergės Didžiosios sinagogos pastato atidengta atminimo lenta – o atminti šį garbų kalbininką tikrai yra dėl ko! 1904 m. Papilėje gimęs Chackelis buvo tikras darbo žmogus – ko tik jis nesiėmė per savo gyvenimą! Vertėjas, kultūros istorikas ir kalbininkas, leksikologas bei lietuvių kalbos normintojas mokėsi pas Joną Jablonskį, tad gavo geriausius pagrindus, kokius buvo galima gauti to meto Lietuvoje. Baigęs Humanitarinių mokslų fakultetą Kaune Ch. Lemchenas atvyko mokytojauti į Ukmergės žydų realinę gimnaziją, kur dėstė lietuvių, o vėliau ir jidiš kalbas. Chackelis Lemchenas buvo įsitikinęs, jog lietuvių kalbos vadovėliai yra būtini kitataučiams, norintiems gerai išmokti lietuvių kalbą, o pats lietuvių kalbą itin mylėjo ir dėstė su dideliu entuziazmu. Per Antrąjį pasaulinį karą kalbininkas greta kitų žydų tautybės Lietuvos piliečių buvo įkalintas Vilijampolės gete, vėliau išvežtas į Dachau koncentracijos stovyklą. It per stebuklą išgyvenęs karą, bet netekęs vaikų, grįžęs į Lietuvą, Ch. Lemchenas atsidėjo darbui – toliau dirbo vertėju bei redaktoriumi, o 1949 m. pasirodė pirmasis jo sudarytas „Rusų-lietuvių“ kalbų žodynas. Garbaus amžiaus kalbininkas mirė 2001 m. Vilniuje.