Partneriai

Žydų kultūros paveldo kelio asociacija yra tikrieji The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ) nariai. Šiuo metu su AEPJ vystomi keli projektai, tarp jų ir žydų kultūros kelio inkubavimo projektas, padedama koordinuoti Europos žydų kultūros kelio dienas Lietuvoje.

Lietuvoje Žydų kultūros paveldo kelio asociacija bendradarbiauja su Kultūros paveldo departamentu, viešąja įstaiga “Keliauk Lietuvoje”, Turizmo informacijos centrais bei su kitomis organizacijomis, kurios rūpinasi kultūriniu turizmu ir jo populiarinimu.