Daumanto Levo Todeso projektas

Mozės klajonės

Virtuali paroda

Kiekvienas turime savo dykumą, kurioje gimstame ir kurios vaizdas mums tėra iliuzija. Kiekvienas gimdamas gauname vardą, religiją, tautybę – be galo daug dalykų, kurių negalime pasirinkti, ir su jais tapatinamės. Kiekvieno mūsų tikslas tokiose aplinkybėse – išlaisvinti savo protą bei leistis į Mozės paieškas. Kas gali, Mozę randa savyje. Kas negali, randa artimoje aplinkoje. Kas neranda – lieka dykumoje. Mozės paieškos reiškia kiekvieno mūsų gyvenimo tikslo ir prasmės ieškojimą. Visi pagal savo aplinką, gebėjimus, supratimą turime rasti savo misiją, kurią privalome įgyvendinti šiame gyvenime. Tai – mūsų išėjimas iš dykumos. Visgi, beieškodami prasmės bei tikslo, privalome atrasti ir save, tačiau tame paieškų kelyje negalime griauti ką jame randame.

Olga Myannik

Krystyna Piotrowska

Antanas Vaškys

Piešiniai:

Piotras, 13 m.

Solomonas Teitelbaumas, Mozės beieškant, 2021

Solomonas Teitelbaumas, Mozės beieškant, 2021

Solomonas Teitelbaumas, Mozės beieškant, 2021

Solomonas Teitelbaumas, Mozės beieškant, 2021

Solomonas Teitelbaumas, Mozės beieškant, 2021

Solomonas Teitelbaumas, Mozės beieškant, 2021

Solomonas Teitelbaumas, Mozės beieškant, 2021

Solomonas Teitelbaumas, Mozės beieškant, 2021

Solomonas Teitelbaumas, Mozės beieškant, 2021

Solomonas Teitelbaumas, Mozės beieškant, 2021

Solomonas Teitelbaumas, Mozės beieškant, 2021

Solomonas Teitelbaumas, Mozės beieškant, 2021

Ewa Polkhe, Trys mirties spalvos, 2021

Ewa Polkhe, Trys mirties spalvos, 2021

Ewa Polkhe, Trys mirties spalvos, 2021

Projektą finansavo:

 

Nuotraukų autorius: Viktor Emma