1884 m. vienas žymiausių ir turtingiausių XIX a. Lietuvos fabrikų savininkų, Chaimas Frenkelis, finansavo naujo pastato, skirto nepasiturinčių vaikų mokyklai, statybas Ukmergėje. Čia buvo perkelta pradinė Talmud-Toros mokykla, kurioje mokėsi našlaičiai bei berniukai iš neturtingų šeimų. XIX a. pabaigoje šioje mokykloje mokėsi apie 300 moksleivių. Mokykloje buvo trys klasės bei virtuvė, mokiniams kasdien buvo gaminamas maistas. Mokykla taip pat organizavo ir drabužių bei avalynės skyrimą moksleiviams. Šioje mokykloje buvo mokomasi ne tik religinių, bet ir pasaulietinių dalykų (matematikos, rusų kalbos), tai atspindėjo XIX a. pokyčius vietos žydų švietime. Mokykla buvo išlaikoma iš žydų bendruomenės aukų ir rinkliavų, o tarpukario Lietuvoje – ir iš valstybės biudžeto skiriamų lėšų. Antrojo pasaulinio karo metais mokykla neveikė, o po jo, sovietmečiu, tame pačiame pastate atidaryta jau visai kitokio pobūdžio – valstybinė mokykla.

Adresas: Vasario 16-osios g. 11, Ukmergė