Vladimir Cesler yra vienas žymiausių Baltarusijos meistrų, dizaineris ir menininkas, meno objektų ir reklamos kūrėjas. Jo darbai pelnė tarptautinę šlovę ir yra saugomi daugelio muziejų kolekcijose. Menininkas sukūrė daugiau nei šimtą darbų apie svarbiausius Baltarusijos politinio gyvenimo įvykius, kurie tapo savotiška Baltarusijos 2020 m. protestų kronika. Kaip ir daugelis kitų aktyvistų, Cesleris buvo priverstas bėgti iš Baltarusijos dėl politinio persekiojimo. Menininko kūrinyje „Gedulo spalvos“ yra ryškus išvedimo iš gedulo dykumos motyvas, siekiant paleisti mirusiuosius jų neužmirštant. Tuo tarpu balta spalva nurodo į lietuvių liaudies pasaką „Eglė žalčių karalienė“: „Žilvine Žilvinėli, jei tu gyvas – atplauk balta pieno puta, jei negyvas – juoda kraujo puta.“ Šiuo atveju dviejų dalių – juodo postamento ir balto Mozės portreto – kūrinys sugretina gyvybę ir mirtį, išryškinant visiems pažįstamą ir dažnai atsikartojantį, ypatingai įvairių nelaimių ar katastrofų metu, viltingą laukimą ir tikėjimą.