XIX a. Ukmergėje gatvė, kurią šiandien vadiname Vilkmergėlės, vadinosi daug egzotiškiau – Egipto. Tad nieko keisto, jog čia pastatyti žydų maldos namai gavo simbolinį Egipto maldos namų pavadinimą. 1889 m. žydai gavo leidimą  Ukmergėje statyti dar vienus, šįkart mūrinius, maldos namus. Didelė vietos žydų bendruomenė nebeišsiteko Didžiojo sinagogoje ne tik fiziškai, bet ir idėjiškai. Būtent dėl idėjinių nesutarimų dalis bendruomenės narių nusprendė atsiskirti ir įkurti dar vienus, “maištautojų”, maldos namus. Vieno aukšto maldos namai yra istorizmo stiliaus, tačiau Antrojo Pasaulinio karo metu ir po jo pastato interjeras taip nukentėjo, jog sunku įspėti jo autentišką stilių. Dar sovietinės okupacijos metais pastatas reorganizuotas gamybai, jame įkurdintas Ukmergės sagų fabrikas. Nors fabriko nebeliko, pastatas ir šiandien naudojamas ūkinėms reikmėms.

Adresas: Vilkmergėlės g. 13, Ukmergė