Vietoj daugelio paminklų šiandien senosiose Ukmergės žydų kapinėse stovi vienas paminklas – simboliškai primenantis čia buvusių kapinių egzistavimą. XVIII a. pabaigoje Ukmergės žydai gavo leidimą šią vietą paskirti kapinėms. Kaip ir įprasta pagal žydų tradiciją, kapinės buvo už miestelio teritorijos ribų. XIX a. pabaigoje vietos žydų bendruomenės poreikiams patenkinti praplėstos ir kapinės. Tradicinės kapinės nesiskyrė nuo kitų Lietuvos štetlų žydų kapinių, jų pakraštyje stovėjęs ir laidojimo apeigų pastatas. Nacistinės okupacijos metais nuniokotos senosios Ukmergės žydų kapinės buvo visiškai sunaikintos sovietmečiu.