Molėtų žydų žudynių vieta ir kapas

Vilniaus g., Molėtai

The summer of the 1941 was the most tragic and macabre summer in Molėtai history. During that summer the majority of Jews from the town and its surroundings were brutally murdered. The largest execution in the area was carried out on the 29th of August of 1941. At that particular day almost two thousand Molėtai Jews were shot and buried in mass graves.

Only few Jews of Molėtai were lucky to hide and escape such tragic death brought upon Nazi German occupiers and their local collaborators. On one of the last summer days the murderers prepared the pits of the outskirts of Molėtai and then they led Molėtai Jews in columns to march to these pits to be shot. Firstly they took younger men, and later – women, children and elderly. Already before the execution the town’s Jews were expelled from their homes, humiliated and locked in one of the town`s synagogues, where they had to wait for further instructions. Unfortunately, these further instructions led to their mass graves. On the 29th of August in 2016 the memorial created by sculptor D. Zundelovitch was unveiled in this tragic place of execution. It invites us to honor the lost community of Molėtai Jews.

Vieną paskutiniųjų vasaros dienų prie iš anksto paruoštų duobių miesto pakraštyje sušaudymui Molėtų žydai buvo vedami kolonomis – iš pradžių jauni vyrai, o vėliau moterys, senoliai ir vaikai. Jau prieš tai visi miestelio žydai buvo išvaryti iš savo namų į miesto sinagogą, kur turėjo pažeminančiomis sąlygomis laukti tolimesnių nurodymų. Deja, tolimesni nurodymai vedė į pražūtį. Skaudžioje egzekucijos vietoje 2016 m. Rugpjūčio 29 d. atidengtas skulptoriaus D. Zundelovič sukurtas memorialas šiandien kviečia pagerbti prarastą Molėtų žydų bendruomenę.