Senosios Molėtų žydų kapinės

Kreivoji g., Molėtai

XVIII a. pradžioje Molėtuose įsikūrusi žydų bendruomenė gavo leidimą kurti visą religingo žydo gyvenimui reikalingą infrastruktūrą, o ji prasidėjo nuo maldos namų bei kapinių įsteigimo.  Taip ilgainiui Molėtuose ne tik iškilo keturios sinagogos, bet besiplečiančios bendruomenės poreikiams patenkinti buvo paskirti ir du atskiri laidojimo plotai už miestelio ribų. 

Pirmosios žydų kapinės buvo šiaurinėje Molėtų dalyje, tačiau Antrojo pasaulinio karo metu stipriai suniokotos, vėliau sovietmečiu jos buvo visiškai sunaikintos ir jų vietoje nutiesta gatvė. Vienintelis iki šių dienų išlikęs žydų religinio paveldo objektas mieste – antrosios žydų kapinės yra Kreivojoje gatvėje, tačiau ir jose belikę vos keliolika antkapinių paminklų – kiti ūkio reikmėms išvogti sovietmečiu.