Alantos sinagoga

Ukmergės g. 3A., Alanta

Alantos medinė sinagoga yra išskirtinis ne tik Lietuvos, bet ir visos Rytų Europos žydų paveldo objektas. Tai viena iš 17-os teišlikusių, po visą Lietuvą išsibarsčiusių medinių sinagogų Lietuvoje. Poros šimtų žydų bendruomenė nuo XIX a. pab. susikūrė sau namus Alantoje, o vienas svarbiausių religingos žydų bendruomenės namų elementų – sinagoga. Medinė sinagoga su atskiru moterų balkonu, dviem įėjimais (ir netgi šildoma!) veikė Alantos miestelyje iki pat 1941 m.

Po karo 10 sinagogos langų apvalintomis arkomis buvo užkalti ir kolektyviniais tikslais ji buvo naudota kaip miestelio grūdų sandėlis. Ilgai užmarštyje buvusios sinagogos rekonstrukcija buvo užbaigta 2021 m. Sinagogos pastatas sutvarkytas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto – paveldotvarkos finansavimo programos – lėšomis pagal UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ (projekto vadovė – architektė Rūta Irena Klimavičienė), projektas parengtas ir dalinai finansuotas Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės.

Alantos sinagoga 2018 m.